Tolk tjänster

Vi erbjuder erfarna och högt kvalificerade tolkar på de flesta språk , så som somaliska, amhariska, persiska, swahili, arabiska, turkiska, kurdiska, pashto, och sorani m.m

Tolk till ditt behov

På plats

Vår tolk träffar dig personligt på ditt kontor, i domstol, vid brottmålsdomstolen etc.

Telefontolkning

Telefontolkning kan vara en lösning för dig som vill få snabbt tag i en tolk.

Videotolkning

Här gäller samma villkor som för telefontolkning.

Varför välja Hitta tolkar

Våra tolkar är registrerade hos Kammarkollegiet och vi utgår från god translatorssed.

Tillgång 24x7

Vi har tolkar dygnet runt

Fler språkiga tolkar

Vi har tolkar för de flesta språken

Video, telefon och på plats

Våra tolkar kan anpassa sig efter ditt behov

OM våra tjänster

placeholder

Telefontolkning

Telefontolkning kan vara lösningen i ett antal situationer där det annars inte hade varit möjligt, eller förknippat med höga kostnader, att få en tolk att dyka upp. Detta kan till exempel vara i mycket korta samtal eller i situationer där stora avstånd gör det svårt att få en kvalificerad tolk till rätt tid.

placeholder

På plats tolkning

På plats\Närvaratolkning är den vanligaste tolkningsformen inom kommunstyrningen och används till exempel under samtal, under möten, presentationer, undervisning, utbildningskurser, etc. I denna tolkningsform är tolken närvarande på den plats där den planerade tolkningen i.

placeholder

Videotolkning

Videotolkning innebär att tolken inte är fysiskt närvarande utan att den tolkas via en skärm. Den enkla beskrivningen är att en tolk sitter i ett av Tolkdanmarks videocenter och översätter kundens konversation med till exempel en annan person via skärm. Videotolkning anses vara ett bra alternativ till närvaratolkning.